• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

25.05.2015

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Higijena (majski ispitni rok) održaće se 05.06.2015.god. sa početkom u 11,00h – zgrada Dekanata.