• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

26.05.2015

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Ispit iz predmeta Oralna hirurgija održaće se 29.05.2015.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.

Ispit iz predmeta Oralna medicina održaće se 30.05.2015.god. sa početkom od 08,00h na Stomatološkoj poliklinici.

Ispit iz predmeta Parodontologija održaće se 31.05.2015.god. sa početkom od 09,00h na Stomatološkoj poliklinici.

Ispit iz predmeta Mobilna stomatološka protetika održaće se 02.06.2015.god. sa početkom od 10,30h u kabinetu prof.dr Darinke Sinobad.