• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

28.05.2015

OBAVJEŠTENJA

Ispit iz predmeta Engleski jezik II održaće se 03.06.2015.god. sa početkom od 11,00h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.

Ispit iz predmeta Medicinska biohemija i hemija održaće se 04.06.2015.god. sa početkom od 11,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Ispit iz predmeta Engleski jezik IV održaće se 01.06.2015.god. sa početkom od 11,00h u slušaoni 10.

Ispit iz predmeta Porodična medicina IV održaće se 02.06.2015.god. sa početkom od 11,00h u slušaoni 10.