• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

28.05.2015

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Ispit iz predmeta Stomatološka protetika predklinika održaće se 03.06.2015.god. sa početkom od 10,30h u slušaoni 10.

Ispit iz predmeta Stomatološki materijali održaće se 04.06.2015.god. sa početkom od 07,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.