• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

29.05.2015

OBAVJEŠTENJE

SPISAK STUDENATA STUDIJSKOG PROGRAMA MEDICINA
ZA ODBRANU ZAVRŠNOG RADA


STUDENT: CICOVIĆ IVANA
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “ KARCINOM GLAVE PANKREASA ”

TERMIN ODBRANE RADA: 03.06.2015. godine u 09,00 časova,
Amfiteatar Medicinskog fakulteta

Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Miodrag Radunović - predsjednik
2. Prof. dr Ranko Lazović - mentor
3. Doc. dr Aleksandar Filipović- član