• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

29.05.2015

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

SPISAK STUDENATA STUDIJSKOG PROGRAMA STOMATOLOGIJA
ZA ODBRANU ZAVRŠNOG RADA


STUDENT: KOLIĆ DENISA
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “ METODE I NAČIN TERPIJE OBOLJENJA PULPE MLIJEČNIH ZUBA ”

TERMIN ODBRANE RADA: 02.06.2015. godine u 09,00 časova,
Zgrada dekanata –sala za Edukaciju (suteren)

Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Jasminka Anđelić - predsjednik
2. Doc. dr Snežana Matijević - mentor
3. Doc. dr Mirjana Đuričković - članSTUDENT: ORAHOVAC BELINDA
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “ DISTALNI ZAGRIŽAJ-KLASIFIKACIJA, DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA”

TERMIN ODBRANE RADA: 02.06.2015. godine u 09,30 časova,
Zgrada dekanata –sala za Edukaciju (suteren)

Komisija za odbranu rada:
1. Doc. dr Snežana Matijević - predsjednik
2. Prof. dr Jasminka Anđelić - mentor
3. Doc. dr Mirjana Đuričković- član