• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

17.06.2015

OBAVJEŠTENJE

Predispitne vježbe iz predmeta Patološka fiziologija održaće se 24.06.2015.god. sa početkom u 11,00h.
Popravni kolokvijum će se odražati nakon predispitnih vježbi.
Ispit iz istoimenog predmeta održaće se 26.06.2015.godine sa početkom u 10,30.