• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

23.06.2015

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo Vas da će se ispit iz predmeta Hirurgija (završni ispit) održati 26.06;29.06. i 30.06.2015.godine sa početkom:
praktični ispita u 09:00h
usmeni dio ispita u 11:00h.
Prijavljeni studenti u ovom roku dužni su javiti se u 8,00h Studentskoj službi radi dogovora oko praktičnog dijela ispita.