• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

23.06.2015

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Ispit iz predmeta Hirurgija (popravni III rok) održaće se 29.06.2015.godine sa početkom u 14,00h -slušaona br.22 i 30.06.2015.godine sa početkom u 13,00h - slušaoni br.22
Prijavljeni studenti za ispit u ovom roku, dužni su javiti se u 8,00 časova Studentsku službu radi dogovora oko praktičnog dijela ispita.