• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

10.07.2015

OBAVJEŠTENJA

Predispitne vježbe iz predmeta Patološka fiziologija održaće se 28.08.2015.god. sa početkom u 11,00h


Izvlačenje ispitivača iz predmeta Klinička propedevtika i Interna medicina održaće se 24.08.2015.god. sa početkom u 08,00h u dekanatu Medicinskog fakulteta.


OBAVJESTAVAJU SE STUDENTI MEDICINE I STOMATOLOGIJE DA CE SE ISPIT IZ PREDMETA FARMAKOLOGIJA SA TOKSIKOLOGIJOM I FARMAKOLOGIJA, U AVGUSTOVSKOM ISPITNOM ROKU, ODRZATI U UTORAK, 25. AVGUSTA 2015.GOD. SA POCETKOM U 10.00H U AMFITEATRU U ZGRADI DEKANATA.