• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

24.08.2015

OBAVJEŠTENJE

Usmeni dio ispita iz predmeta Medicinska fiziologija održaće se 25. i 26.08.2015.godine sa početkom u 08,00h.