• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

25.08.2015

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Popravni kolokvijum iz predmeta Restaurativna odontologija održaće se 28.08.2015.god. sa početkom u 11,00h na Stomatološkoj poliklinici.

Praktični dio ispita iz predmeta Stomatološka protetika predklinika održaće se 28.08.2015.god. sa početkom u 09,00h kod ass. dr Zorice Stanišić na Stomatološkoj poliklinici.

Ispit iz predmeta Oralna hirurgija održaće se 26.08.2015.god. sa početkom u 09,00h u sali za e-learning (zgrada Medicinskog fakulteta-suteren)