• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

26.08.2015

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Ispit iz predmeta Gnatologija održaće se 27.08.2015.god. sa početkom u 10,30 h u kabinetu prof. dr Darinke Sinbad.

Ispit iz predmeta Stomatološka anesteziologija održaće se 01.09.2015.god. sa početkom u 11,00 h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Ispit iz predmeta Radiologija održaće se 02.09.2015.god. sa početkom od 08,00h u sali za e-learning (zgrada Medicinskog fakulteta-suteren)


Ispit iz predmeta Oralna medicina održaće se 27.08.2015.god. sa početkom u 15,00 h na Stomatološkoj poliklinici.

Ispit iz predmeta Parodontologija I i II održaće se 28.08.2015.god. sa početkom u 08,30h na Stomatološkoj poliklinici.

Ispit iz predmeta Mobilna stomatološka protetika održaće se 31.08.2015.god. sa početkom u 10,30h u kabinetu prof. dr Darinke Sinbad.


Ispit iz predmeta Fiksna stomatološka protetika održaće se 01.09.2015.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.