• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

26.08.2015

OBAVJEŠTENJA

Ispit iz predmeta Prva pomoć održaće se 27.08.2015.god. sa početkom u 11,00h u slušaoni 22.

Ispit iz predmeta Epidemiologija održaće se 30.08.2015.god. sa početkom u 09,00h u Institutu za javno zdravlje.

Ispit iz predmeta Medicinska biohemija i hemija održaće se 01.09.2015.god. sa početkom u 10,00h u laboratoriji.

Ispit iz predmeta Engleski jezik II i Engleski jezik II nivo održaće se 03.09.2015.god. sa početkom u 10,00h u slušaoni 22.