• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

17.09.2015

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Javno zdravlje koja su po rasporedu trebala da se održe 24.09.2015.godine održaće se 23.09.2015.god. sa početkom u 12,00h u Institutu za javno zdravlje.


Predavanja iz predmeta Parodontologija I održaće se 26.09.2015.god. sa početkom u 08,00h na Stomatološkoj poliklinici.


Predavanja iz predmeta Gnatologija održaće se 21.09.2015.god. sa početkom u 10,00h u slušaoni 22.


Predavanja iz predmeta Parodontologija II održaće se 27.09.2015.god. sa početkom u 08,30h na Stomatološkoj poliklinici.