• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

17.09.2015

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Hirurgija (septembarski apsolventski rok) održaće se:I GRUPA
06.10.2015.godine
Praktični ispit: 09:00h
Usmeni ispit u 11:00h

54/98 Muratović Haris
87/98 Stojanović Tatjana
86/98 Vuković Marija
182/01 Bubanja Jasna
186/01 Dizdarević AlbinaII GRUPA
07.10.2015.godine
Praktični ispit: 09:00h
Usmeni ispit u 11:00h

219/01 Šturanović Marijana
324/03 Vukomanović Luka
326/03 Dacić Arijeta
488/05 Barović Danijela
555/06 Popović Slavica


NAPOMENA: Navedeni studenti su dužni potvrditi izlazak na ispit u studentskoj službi Fakulteta 5 (pet) dana od datuma navedenog u obavještenju.