• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

30.09.2015

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz predmeta Fiziologija (oktobarski ispitni rok) održaće se 20.10.2015.god. sa početkom u 12,00h u laboratoriji Fiziologije.