• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

09.09.2016

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Ispit iz predmeta Mobilna stomatološka protetika održaće se 16.09.2016.god. sa početkom u 12,00h u kabinetu prof.dr Darinke Sinobad.