• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

06.06.2017

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Ispit u I (prvom) ispitnom roku iz predmeta Patološka fiziologija održaće se 16.06.2017.god. sa početkom u 10,30h u laboratoriji za Patološku fiziologija.