• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

17.07.2017

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRIMIJENJENE FIZIOTERAPIJE

Spisak studenata za odbranu Završnog rada:

Srijeda 19.07.2017. u 11.00 h


Student: Dedeić Ahmet
Datum odbrane rada: 19.07.2017. u 11.00 h
Komisija za odbranu rada:
1. Doc.dr Vesna Bokan, predsjednik
2. Prof.dr Emilija Nikolić, mentor
3. Doc.dr Sofija Žitnik Sivački, član
4. Prof.dr Vukašin Mihajlović, član