• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

21.07.2017

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRIMIJENJENE FIZIOTERAPIJE

POZIV STUDENTIMA STUDIJSKOG PROGRAMA PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA ZA PRIJAVU I PREDAJU ZAVRŠNOG ILI SPECIJALISTIČKOG RADA

Studenti koji žele da brane završni ili specijalistički rad u SEPTEMBRU 2017.g. treba:
1. da od mentora dobiju saglasnost da rad mogu predati Komisiji za pregled i utvrđivanje podobnosti za javnu usmenu odbranu
2. da jedan primjerak rada dostave studentskoj službi u periodu
od 28. avgusta do 1.septembra.