• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

04.09.2017

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRIMIJENJENE FIZIOTERAPIJE

Studenti koji ne polažu ispite u dodatnom ispitnom roku prijava za upis i obnova godine obaviće se 14. i 15. septembra od 11.00 do 13.00h

Studenti koji polažu ispite u dodatnom ispitnom roku prijava za upis i obnova godine obaviće se 18. i 19. septembra od 11.00 do 13.00h

Studenti koji imaju neplaćenu školarinu dug treba da izmire prije prijave.

Prijava za upis i obnovu godine obaviće se u studentskoj službi Primijenjene fizioterapije u Igalu.