• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

02.10.2017

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE VISOKE MEDICINSKE ŠKOLE

Predavanja iz predmeta Osnovi zdravstvene njege I održaće se 04.10.2017.god. sa početkom u 14,40h u Institutu za javno zdravlje.