• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

02.10.2017

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE VISOKE MEDICINSKE ŠKOLE

Predavanja iz predmeta Fiziologija održaće se 06.10.2017.god. sa početkom u 10,00h u amfiteatru Doma zdravlja u Beranama.