• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

07.11.2017

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA

Predavanja iz predmeta Medicinska informatika kod prof.dr Silvije Brkić održaće se u sali za e-learning (zgrada Medicinskog fakulteta-suteren) po sledećem rasporedu:
11.11.2017.god. sa početkom u 09,00h -17,00h
12.11.2017.god. sa početkom u 10,00h -15,00h