• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

30.11.2017

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA

Predavanja iz predmeta Osnovi molekularne genetike (prof.dr Olivera Miljanović) održaće se 30.11.i 01.12.2017.godine sa početkom u 14,00 u slušaoni 22 (zgrada Medicinskog fakulteta).