• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

04.12.2017

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Hirurgija ( apsolventski rok) održaće se u petak 26.12.2017. godine
Praktični ispit: 09:00h
Usmeni ispit u 11:00h

NAPOMENA: Studenti su dužni potvrditi izlazak na ispit u studentskoj službi Fakulteta 3 (tri) dana od datuma navedenog u obavještenju.