• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

05.12.2017

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE

II (drugi) kolokvijum iz predmeta Patološke fiziologije održaće se 20.12.2017. godine sa početkom u 19,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.