• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

05.12.2017

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE FARMACIJE

II (drugi) kolokvijum iz predmeta Patofiziologije održaće se 15.12.2017. godine sa početkom u 19,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.