• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

20.03.2018

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Prvi kolokvijum iz predmeta Patološka fiziologija održaće se 22.03.2018. godine sa početkom u 18,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.