• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

14.01.2008

Prijedlog Odluke

Komisija za doktorske studije na sjednici održanoj dana 26.12.2007. godine, nakon razmatranja statusa studenata upisanih na poslediplomske magistarske studije – transformacija u doktorske studijske 2006/2007. godine, donijela je

O D L U K U

1. Studenti upisani 2006/2007. godine na poslediplomske magistarske studije – transformacija u doktorske, koji su položili sve ispite iz prvog i drugog semestra, stekli su uslov za po?etna istraživanja i upisuju se u II semestar doktorskih studija (Spisak u prilogu).

Studenti iz ta?ke 1 ove Odluke,koji nisu izmirili troškove školarine za I i II semestar u iznosu od 1000 eura, dužni su da iste izmire, prilikom upisa u II semestar doktorskih studija.

2. Studenti koji nijesu slušali nastavu studijske 2006/2007. godine, ni izvršili uplatu troškova školarine, potrebno je da se izjasne o daljem školovanju.
U slu?aju pozitivnog izjašnjenja za nastavak školovanja, uklju?iće se u I semestar doktorskih studija, i na njih će se primjenjivati propisi Pravila i troškova doktorskih studija -1000 eura po semestru (Spisak u prilogu)

3. Studenti koji nijesu položili sve ispite iz I odnosno II semestra, uklju?uju se u doktorske studije, shodno nastavnom planu i položenim ispitima. Ovi studenti nemaju obavezu ponovnog slušanja predmeta (Spisak studenata sa nepoloženim ispitima u prilogu)

Studenti iz ta?ke 3, koji nijesu platili školarinu za I i II semestar (1000 eura), dužni su da isto uplate do upisa semestra doktorskih studija u kojem se uklju?uju.4. Studenti prepisani 2006/2007. godine sa drugih Medicinskih fakulteta, na Medicinski fakultet u Podgorici, na poslediplomskom magistarskom studijskom programu-transformacija u doktorske studije, brane magistarski rad, po Pravilima koja su bila na snazi prilikom prepisa.


Odbranom magistarskog rada studenti iz ta?ke 4, sti?u pravo upisa u III semestar doktorskih studija i na njih će se primjenjivati pravila i troškovi studiranja na doktorskim studijama (Spisak u prilogu).

Studenti iz ta?ke 1, 2, 3 i 4, upisom u III semestar doktorskih studija, dužni su da uplaćuju troškove studiranja utvrdjene za doktorske studije.

Polazna istraživanja će se plaćati po posebnoj Odluci.


KOMISIJA

1. Prof. dr Goran Nikolić

2. Prof. dr Milorad Bakić

3. Doc. dr Milica Martinović