• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

25.02.2008

OBAVJEŠTENJE

Test iz predmeta Mikrobiologija i imunologija će se održati 05.03.2008.godine od 17,00 do 17,45 ?asova, u amfiteatru Medicinskog fakulteta (zgrada Dekanata).

Usmeni dio ispita iz iste cjeline će se održati u petak 07.03.2008.godine i u utorak 11.03.2008.godine u slušaoni broj: 22.

Vrijeme po?etka ispita je u 10,00 ?asova.