• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

26.02.2008

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA

Predavanja iz predmeta Medicinska informatika za istraživa?e kod Prof.dr Silvije Brkić održat će se u subotu 01.03.2008.godine u terminima od 9,00-13,00 ?asova prijepodne i poslepodne istog dana od 14,30-18,30 ?asova.
U nedelju 02.03.2008.godine predavanja iz istoimenog predmeta po?et će u 9,00 do 13,00 ?asova.
Istog dana (02.03.2008.) održat će se i ispit.