• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

07.04.2008

EDUKACIJA STUDENATA ZA E-LEARNING

SRIJEDA, 09.04.2008.GOD. OD 18.00 DO 20.00 ČASOVA

MEDICINA
1. Ze?ević Dubravka
2. Vujović Teodora
3. Šimun Vojislav
4. Vujović Milena
5. Drpljanin Edina
6. Kankaraš Vuk
7. Božović Bjanka
8. Debeljević Mladen
9. Markišić Mirza
10. Kojić Amira
11. Vu?etić Sanja
12. Agić Ilda
13. Kala? Aida
14. Šaban Jovana
15. Roga? Željka
16. Luka? Edin
17. Škrijelj Emina
18. Drin?ić Tanja
19. Ti?ević Adrijana
20. Feratović Anela
21. Kruš?ić Ana
22. Šabanović Emil
23. Vu?elić Ratomirka
24. Rolović Ranka
25. Mu?ić Almedin

STOMATOLOGIJA

1. Milić Ana
2. Adžić Bojana
3. Šutković Elvedin
4. Radojević Danijel
5. Kastratović Danilo
6. Ramović Tarik
7. Dervović Erol
8. Kalezić Olivera
9. Sokić Žana
10. Čikić Mirela
11. Kolić denisa
12. Radišić ?orđije
13. Radović Miroslav


ČETVRTAK, 10.04.2008.GOD. OD 18.00 DO 20.00 ČASOVA

MEDICINA

1. Halilović Alma
2. Mujezinović Minela
3. Kova?ević Anja
4. Čindrak Malka
5. Drobnjak Stanojka
6. Femić Jelena
7. Ćorović Nataša
8. Hasić Jasmin
9. Hadžibulić Mirsad
10. Čađenović Ranko
11. Martinović Lazar
12. Frlju?kić Adela
13. Habibović Jasmin
14. Lopi?ić Ana
15. Raspopović Katarina
16. ?ozović Admir
17. Berišaj Marina
18. Ašanin Dejana
19. Tomović Marija
20. Međedović Aida
21. Ćeman Albin
22. Babajić Adisa
23. Hodžić Šućuri
24. Todorović Tatjana
25. Pejaković Jelena

STOMATOLOGIJA

1. Brun?ević Aida
2. Radulović Tanja
3. Mušović Enida
4. ?eković Rosanda
5. Orahovac Belinda
6. Zeković Tijana
7. Tomić Andrea
8. Monić Dragana
9. Bori?ić Mirko
10. Dedeić Mirza