• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

10.04.2008

OBAVJEŠTENJE

Test iz Imunologije koji je u okviru predmeta Mikrobiologija i imunologija će se održati u ponedeljak 14.04.2008.godine od 17,15 do 18,00 ?asova, u amfiteatru Medicinskog fakulteta (zgrada Dekanata).

Usmeni dio ispita iz iste cjeline će se održati 15.04.-16.04.2008.godine od 10,00 ?asova u slušaoni Instituta za morfološku grupu predmeta.