• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

07.05.2008

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se studenti medicine da će se završni ispit iz Porodi?ne medicine održati u ponedeljak 26.05.2008.godine u Amfitetatru Medicinskog fakulteta, zgrada Dekanata po sledećem rasporedu:

I GRUPA – studenti od br.indx.474/05 do br.indx. 355/04 u 16,00 ?asova (1-16)

II GRUPA- studenti od br.indx. 355/04 do br.indx. 400/04 u 16,30 ?asova(16-33)