• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

07.05.2008

OBAVJEŠTENJE

Kolokvijum iz predmeta Histologija održat će se u subotu 10.05.2008.godine sa po?etkom od 8,30 ?asova u amfiteatru Medicinskog fakulteta, zgrada Dekanata, a predavanja iz istoimenog predmeta održat će se nakon obavljenog kolokvijuma.