• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

07.05.2008

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz predmeta Histologija (u vanrednom ispitnom roku) održati u petak 09.05.2008.godine sa po?etkom u 12,00 ?asova.