• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

08.05.2008

OBAVJEŠTENJE

Drugi Kolokvijum za studente medicine iz predmeta Patološka fiziologija održat će se u subotu 17.05.2008.godine sa po?etkom u 15,00 ?asova, ( jedna grupa studenata će biti u 15,00 ?asova, a druga u 16,00 ?asova). I grupa do br. 30, a II grupa od br. 30.
Spiskovi studenata će biti naknadno objavljanjeni.