• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

14.05.2008

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE GODINE STOMATOLOGIJE

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz predmeta Humana genetika održati u utorak 20.05.2008.godine sa po?etkom u 11,00 ?asova u amfiteatru Medicinskog fakulteta, zgrda Dekanata.