• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

09.06.2008

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DRUGE GODINE STOMATOLOGIJE

ZAVRŠNI ISPIT
Petak, 13.juna 2008.godine u 11,00-12,30 II dio ispita i od 13,00 -15,00h prvi dio ispita. Amfiteatar Dekanata

Rezultati ispita oko 15,00h za II i I dio.
POPRAVNI ISPIT
Subota, 28.juna 2008.godine od 11,00-12,30h II dio ispita ponovo i I dio od 13,00-15,00h. Amfiteatar Dekanata
Rezultati odmah.