• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

17.06.2008

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se studenti da će se ispit u junsko-julskom ispitnom roku iz Neurologije održati u subotu, 28.06.2008.godine, sa po?etkom u 10,00 ?asova u slušaoni br.10., zgrada Dekanata