• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

24.06.2008

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Zbog zauzetosti amfiteatra u dekanatu Medicinskog fakulteta (predaja dokumenata za upis novih studenata) popravni ispit iz predmeta Stomatološka protetika -pretklinika će se održati 27.06.2008godine u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta, sa po?etkom u 10,00?asova.