• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

28.06.2008

OBAVJEŠTENJE ZA BUDUĆE STUDENTE MEDICINSKOG FAKULTETA

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
BROJ:
Podgorica 28.06.2008godine

OBAVJEŠTENJE ZA BUDUĆE STUDENTE MEDICINSKOG FAKULTETA

Upis kandidata za studijski program medicine i stomatologija i Visoke Medicinske škole Berane će se obaviti 1.07.2008godine u vremenu od 9,00 do 14,00 ?asova.

Za upis u studijsku 2008/09. godinu potrebna su sledeća dokumenta:

1.Indeks

2.Tri fotografije

3.Dva prijavna lista za upis studenata 2008/09 godine(ŠV-20)

4.Uplatnicu na 5,00 eura (Uplatu izvršiti:Lovćen osiguranje ad Podgorica-Filijala Podgorica: 550-3596-62.

4.Ljekarsko uvjerenje

STUDENTSKA SLUŽBA