• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

11.07.2008

Spiskovi za polaganje ispita u avgustu

SPISAK STUDENATA ZA POLAGANJE ISPITA IZ INFEKTIVNIH BOLESTI1.ĆOSOVIĆ DANILO /broj indeksa484/05
2.TIJANIĆ MIRJANA /broj indeksa349/04
3.DAVIDOVIĆ ANA /broj indeksa373/04
4.MINIĆ JELENA /broj indeksa 394/04
5.PEJČINOVIĆ ARMEN /broj indeksa 397/04
Ispit će se održati 19.08.2008godine sa po?etkom u 8,00 ?asova na Klinici za infektivne bolesti.


11.07.2008 STUDENTSKA SLUŽBA
SPISAK STUDENATA ZA POLAGANJE ISPITA IZ INTERNE MEDICINE
• OBRADOVIĆ SAVETA
• VUČELJIĆ DRAGANA
• NIŠAVIĆ MARKO
• STEŠEVIĆ DANKA
• POPOVIĆ MITAR
• ŠIMIĆ BOJAN

Ispit će se održati 19.08.2008godine sa po?etkom u7,30 ?asova na INTERNOJ KLINICI.
IZVLAČENJE ISPITIVAĆA ĆE BITI 18.08.2008 U 8,00 ČASOVA U ZGRADI DEKANATA.

11.07.2008.
STUDENTSKA SLUŽBA
SPISAK STUDENATA ZA POLAGANJE ISPITA IZ ANATOMIJE

STUDIJSKI PROGRAM STOMATOLOGIJE

• Šćekić Milica
• Dedeić Mirza
• Kolić Denisa
• Radulović Tanja
• ?eković Rosanda
• Orahovac Belinda
• Mušović Enida
• Dervović Erol
• Brun?ević Aida
• Tomić Andrea
• Ramović Tarik

STUDIJSKI PROGRAM MEDICINE
• Vu?elić Ratomirka
• Drpljanin Edina
• Roga? Željka
• Čađenović Ranko
• Drobnjak Stanojka
• Krsmanović Jelica
• Čindrak Malka
• Cicović Ivana
• Halilović Alma
• Muejzinović Minela
• Gerić Andjela
• Babaić Adisa
• Berišaj Marina
• Lakićević Dražen
• Dedić Maja
• Kruš?ić Ana

Ispit će se održati 19.08.2008. godine sa po?etkom u 8,00 ?asova Institutu za morfološku grupu predmeta.

11.07.2008 godine STUDENTSKA SLUŽBA

SPISAK STUDENATA ZA POLAGANJE ISPITA IZ PATOLOŠKE ANATOMIJE

STUDIJSKI PROGRAM MEDICINE

• Pižurica Ana
• Ivanović Balša
• Mavrić Haki
• Ajdarpašić Aldin
• Bibić Amer
• Hadžić Amina
• Radunović Andrea
• Baković Sanja
• Cicović Milica
• Bošković Vladan
• Vuja?ić Sladjana
• Bulatović Marija
• Ivanović Andrea
• Nišavić Sanja
• Sekulić Milena


Ispit će se održati 19.08.2008. godine sa po?etkom u 10,00 ?asova Institutu za morfološku grupu predmeta.

11.07.2008. godine STUDENTSKA SLUŽBA


SPISAK STUDENATA ZA POLAGANJE ISPITA IZ PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE

STUDIJSKI PROGRAM MEDICINE

• Knežević Milica
• Svrkota Novak
• Dedeić Edina
• Dedić Nataša
• Mašović Milena


Ispit će se održati 19.08.2008. godine sa po?etkom u 09,00 ?asova, zgrada dekana , Laboratorija za patološku fiziologiju i lab. medicinu.11.07.2008.godine STUDENTSKA SLUŽBA


SPISAK STUDENATA ZA POLAGANJE ISPITA IZ FIZIOLOGIJE

STUDIJSKI PROGRAM MEDICINE

• Jahdadić Sane
• Etemvoić Selma
• Lutovac Borislav
• Kljajić Blagoje
• Jeknić Jelena
• Katnić Ivana
• Vasić Vesna
• Gegić Amra
• Klikovac Biljana
• Ivanović Žana
• Masoni?ić Nikola


Ispit će se održati 19 i 20.08.2008. godine sa po?etkom u 08,00 ?asova, zgrada dekana, Laboratorija za Fiziologiju.11.07.2008.godine STUDENTSKA SLUŽBA


SPISAK STUDENATA ZA POLAGANJE ISPITA IZ MIKROBIOLOGIJE

STUDIJSKI PROGRAM MEDICINE

• Raspopović Katarina
• Pratlja?ić Dragan
• Pelinković Suzana
• Todorović Tatjana
• ?ozović Admir


Prakti?ni dio ispita održaće se 19.08.2008. godine u 11.00 ?asova, a usmeni dio ispita će se održati 20.08.2008. godine sa po?etkom u 09,30 ?asova, zgrada dekanata ,slušaona broj 22.11.07.2008.godine STUDENTSKA SLUŽBA


SPISAK STUDENATA ZA POLAGANJE ISPITA IZ HISTOLOGIJE

STUDIJSKI PROGRAM MEDICINE

• Rai?ević Miloš
• Šaban Jovana
• Hasić Jasmin
• Tomović Marija
• Berišaj Marina

STUDIJSKI PROGRAM STOMATOLOGIJE

• Radović Miroslav
• Čikić Mirela
• Radojević Danijel
• Radišić ?orđe


Ispit će se održati 20.08.2008. godine sa po?etkom u 08,00 ?asova, u Institutu za morfološku grupu predmeta.


11.07.2008.godine STUDENTSKA SLUŽBA


SPISAK STUDENATA ZA POLAGANJE ISPITA IZ STOMATOLOŠKE PROTETIKE

STUDIJSKI PROGRAM STOMATOLOGIJE

• Hodžić Ilda
• Ku? Amra

Ispit će se održati 19.08.2008. godine sa po?etkom u 10,00 ?asova, zgrada dekana.11.07.2008.godine STUDENTSKA SLUŽBA


SPISAK STUDENATA ZA POLAGANJE ISPITA IZ ENGLESKOG JEZIKA II

STUDIJSKI PROGRAM MEDICINE

• Kalić Mirela
• Husović MerimaIspit će se održati 20.08.2008. godine sa po?etkom u 11,00 ?asova, zgrada dekana.11.07.2008.godine STUDENTSKA SLUŽBA