• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

02.09.2008

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz Neurologije ( prvi rok ) održaće se test 09.09.2008. u 9 ?asova ( Slušaona br: 10) a usmeni dio ispita po dogovoru sa predmetnim nastavnikom .

Drugi rok 29.09.2008.god. u 9 ?asova.