• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

05.09.2008

OBAVJEŠTENJE

Raspored održavanja predavanja iz predmeta OPŠTA I ORALNA FIZIOLOGIJA za studente II godine Stomatologije :


26.09.2008 – 11 h
27.09.2008 – 9 h

10.10.2008 – 11 h
11.10.2008 – 9 h

24.10.2008 – 11h
25.10.2008 – 9h

07.11.2008 – 11h
08.11.2008 – 9 h

28.11.2008 – 11h
29.11.2008 – 9h

12.12.2008 – 11 h