• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

06.09.2008

Raspored prakticne nastave - grupe iz Interne medicine

PRAKTIČNA NASTAVA – INTERNA MEDICINA


Prakti?na nastava će se obavljati prema sljedećem rasporedu:

GRUPA INT. A – MR SCI DR SRETEN KAVARIĆ

1. Ćosović Danilo 484/05
2. Svrkota Novak 335/04
3. Tijanić Mirjana 349/04
4. Jalić Mirela 441/05
5. Šimić Bojan 387/04
6. Pižurica Ana 604/07

Ponedeljak 7,30-10,30
Srijeda 7,30-10,30

GRUPA INT. B – DR NATAŠA BELADA

1. Zejnilović Redžeb 339/04
2. Schrotter Maja 413/05
3. Abramović Marija 416/05
4. Kulosmanović Azra 419/05
5. Hadžić Emir 422/05
6. Rako?ević Radoje 424/05

Utorak 9,30-12,30
Čertvrtak 7,30-10,30

GRUPA INT. C – MR SCI DR V. MILOŠEVIĆ

1. Davidović Ana 373/04
2. Savović Slavko 549/06
3. Minić Jelena 394/04
4. Bibić Amer 459/05
5. Vuksanović Dragomir 353/04

Ponedeljak 9,15-10,45
Srijeda 7,30-9,00
Četvrtak 9,30-12,30GRUPA INT. D – MR SCI DR ANDRIJANA KOSTIĆ

1. Adžić Nikola 376/04
2. Knežević Milica 485/05
3. Vlahović Dunja 550/06
4. Tovarišić Nikola 414/05
5. Vuković Jovana 460/05

Utoprak 9,30-12,30
Četvrtak 7,30-10,30

GRUPA INT. E – MR SCI DR NEBOJŠA BULATOVIĆA

1. Stamatović Marina 381/04
2. Bulatović Snežana 450/05
3. Hasanbegović Mirha 418/05
4. Knežević Marija 400/04
5. Perović Marina 343/04

Ponedeljak 7,30-10,30
Srijeda 7,30-10,30

GRUPA INT. F – DR MILORAD ČAVIĆ

1. Hajduković Karolina 371/04
2. Ajdarpašić Aldin 466/05
3. Mavrić Haki 337/04
4. Mašović Milena 307/03

Ponedeljak 7,30-9,30
Četvrtak 7,30-10,30

GRUPA INT. G – DR SINIŠA DRAGNIĆ

1. Baković Sanja 485/05
2. Sekulić Milena 461/05
3. ?urović Ivan 378/04
4. Boljević Jovana 603/07

Ponedeljak 7,30-10,30
Utorak 7,30-10,30


GRUPA INT. H – DR VESKO VUJIČIĆ

1. Cicović Milica 552/06
2. Dedić Nataša 341/04
3. Husović Merima 436/05
4. Hodžić Amina 437/05

Ponedeljak 7,30-9,30
Srijeda 7,30-10,30

GRUPA INT I – DR ANDRIJANA POPOVIĆ

1. Nik?ević Irena 429/05
2. Radunović Danilo 430/05
3. Ćulafić Maša 432/05
4. Mitrić Marija 433/05
5. Veljović Marijana 434/05

Utorak 7,30-10,30
Četvrtak 7,30-10,30

GRUPA ING J – DR ZORICA VUKČEVIĆ

1. Ra?ić Milan 463/05
2. Popović Milena 551/06
3. Obradović Saveta 351/04
4. Nikezić Ivana 426/05
5. Dedeić Semina 454/05
6. Šupić Vera 390/04

Utorak 7,30-9,30
Srijeda 7,30-10,30

GRUPA INT K – MR SCI DR BRIGITA SMOLOVIĆ

1. Kadić Vojin 439/05
2. Adrović Alma 448/05
3. Stamatović Ana 453/05
4. Božović Maja 457/05
5. Manojlović Tanja 467/05

Utorak 7,30-10,30
Četvrtak 7,30-10,30 doc. dr Aneta Bošković, s.r.