• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

08.09.2008

O B A V J E S T E NJ E

O B A V J E Š T E NJ EPredavanja iz predmeta Bolesti zuba predklinika održaće se 12.09.2008.god. od 11.00 – 16.00 u slušaoni broj 22.STUDENSKA SLUŽBA