• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

09.09.2008

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI POLAŽU PO STAROM PROGRAMU

Ispit iz Mikrobiologije će se održati 11.09.2008.god. sa po?etkom u 11.00 ?asova (prakti?ni dio) u Institutu za Morfološku grupu predmeta.

Usmeni dio ispita ća se održati 12.09.2008. god. sa po?etkom u 12.00 ?asova u Dekanatu Medicinskog fakulteta.

Studenti treba da potvrde izlazak na ispit Studentskoj službi do 10.09.2008. god. do 10,00 ?asova.